Primăria Cruşeţ județul Gorj

Anunț examen pentru promovare în grad profesional pentru personalul contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crușeț