Primăria Cruşeţ județul Gorj

Anunț examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionari publicide execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crușeț