Primăria Cruşeţ județul Gorj

Structura

Conducere
Primar:
Drăguşin Viorel
Viceprimar:
Godeanu Teodor
Secretar:
Nicola Bogdan
Compartiment administratie publica, asistenta sociala şi agricultura
Informatician, responsabil urbanism - Consilier I superior:
Vlasceanu Laurentiu-Octav
Specialist agricol - Consilier I superior:
Vulpe Constantin-Marcel
Agent agricol - Referent de specialitate II superior:
Moldoveanu Paula
Asistent social - Inspector asistent:
Nistor Monica-Ana
Compartiment economic, financiar-contabil, impozite şi taxe
Contabil - Consilier I superior:
Stavaru Ioana
Operator rol - Consilier I superior:
Popa Camelia
Casier - Inspector I asistent:
Radulescu Constantin
Agent fiscal - Inspector I asistent:
Dalimon Remulus-Viorel
Compartiment achiziţii publice
Ec. achizitii publice - inspector I principal:
Tudorache Leontina
Serviciul politie locala
Politist local - referent III superior:
Radulescu Dumitru-Cristian
Politist local - referent III superior:
Stan Ion-Alkazar
Compartiment drumuri si transporturi
Cantoner - muncitor calificat I:
Popescu Emil-Irinel
Sofer transport scoala - sofer I:
Porfire Nicolae
Sofer transport scoala - sofer I:
Vulpe Titu
Compartiment de deservire
Sef statie apa GA1 - subinginer IA:
Obeanu Evelin-Sorin
Sef statie apa GA2 - maistru I:
Popescu Petre
Muncitor intretinere - muncitor calificat I:
Braitor Mircea-Bujorel
Electrician de deservire - muncitor calificat I:
Barabaș Nicolae
Electromecanic stație apă - muncitor calificat I:
Stan Constantin
Laborant stații apă - muncitor calificat I:
Cîrlugea Vodiță
Electromecanic stație apă - muncitor calificat II:
Tudosie Constantin
Paznic de noapte - paznic I:
Chelariu Emil-Ion
Comapartiment cultura
Bibliotecar IA:
Nedelcu Ramona