Primaria Comunei Cruset
Acasa        Adrese utile        Despre noi        Galerie foto        Contact        Carte de oaspeti       

Cum poti fi beneficiar in programul
Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati

Va informam că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii şi Adoptii (ANDPDCA), în parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Muncă derulează proiectul
„Facilitarea inserţiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilităţi",
Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014- 2020.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului il reprezintă sprijinirea persoanelor cu dizabilitati care se află în căutarea unui loc de muncă, inregistrate la serviciile publice de ocupare, in accesarea și utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces in vederea cresterii surselor de ocupare.

Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul proiectului persoanele cu dizabilitati cu vârsta intre 18 și 65 de ani care sunt in cautarea unui loc de muncă pot obtine un voucher de aproape 5.000 Euro pentru achizitionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Paşii de urmat pentru obtinerea voucher-ului de către potentialii beneficiari din judetul Gorj sunt următorii:

1) Persoana cu dizabilități se adresează Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Gorj pentru a fi înregistrată ca persoană în cautarea unui loc de muncă şi pentru a semna un acord privind participarea la măsurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de către A.J.O.F.M. în condiţiile legii, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual ce se constituie in anexa care face parte integrantă din acesta;

La AJOFM, persoana va depune următoarele documente:
a) cartea de identitate (copie);
b) adeverinta medicală;
c) ultimul act de studii.

2) in vederea obţinerii voucherului, persoana cu dizabilitati depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC Gorj un dosar care cuprinde:   
a) cererea pentru acordarea voucherului;   
b) certificatul de incadrare în grad de handicap și anexa acestuia(copie)   
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;   
d) acordul privind participarea ln măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM Gorj în condiţiile legii, stabilite in functie de nevoile individuale,însoțit de planul individual ce se constituie in anexa care face parte integrantă din acesta(copic);   
e) angajamentul persoanei cu dizabilități, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligatia de a nu instrăina produsul achizitionat   
f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocuparii fortei de muncă acordate de către AJOFM Gorj constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).


  • svsu
NOTA:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici: